Vad gör en hundpsykolog
När man har något problem som man inte kan komma till rätta med, det kan vara t.ex
-aggressivitet mot hundar/människor
-ljudrädslor
-jagar joggare, vilt, cyklar
-skäller väldigt mycket
-separationsångest, kan inte vara ensam hemma
- vaktar sin mat, tomten, leksaker
Då kan man kontakta en diplomerad hundpsykolog, man bestämmer att träffas för att gå igenom problemet/problemen.
Vi sitter ner och jag ställer en mängd frågor om din/er vardag, regler, rutiner, om hunden upplevt något obehagligt m.m
Utifrån detta gör jag ett träningsprogram tillsammans med dig, visar/  lär dig hur du ska träna i dessa situationer.
Första ggr tar ca 1,5 - 2 tim och återstående träffar ca 1 tim.

Tärnsjö-  ca 4 tim  2.000:-inkl.moms (ev.milersättning tillkommer)

Min utbildning till hundpsykolog är följande,
-1 år instruktörsutbildning
-1 år hundpsykologutbildning som bl.a  innehåller,studier av problembeteenden,
etologi, stresspåverkan, metodik, inlärningspsykologi, kommunikstion,pedagogik, intervjuteknik.
Utbildningen innehåller även praktik med projekthundar samt läsninga av mycket litteratur.Godkända praktiska och teoretiska slutprov.